• Ingen minimiorder
  • Nordens ledande presentgrossist
  • Snabb orderhantering

 

Köpvillkor & frakt

 

1. Betalningsvillkor

Förstagångsköp: 10 dagar netto, därefter 30 dagar netto. Från fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta, plus 8 procentenheter. 

2. Priser

Alla priser anges i din lokala valuta. Moms tillkommer för svenska kunder. Vi reserverar oss mot prisändringar.

3. Leverans

Leverans sker inom fyra dagar för Sverige och inom fem dagar för Danmark, Norge och Finland.
Vid beställning av produkter utanför vårt ordinarie sortiment kan leveranstiden bli längre än normalt.

Sverige: 250 SEK

Danmark: 225 DKK

Norge: 450 NOK

Finland: 30,70 EURFör övriga länder samt skräddarsytt tillämpas självkostnadspris, vänligen kontakta oss om du vill veta mer!

4. Reklamationer

Reklamationer på leveranser måste ske inom 10 dagar.
Vid senare reklamation utgår ingen ersättning från oss.

5. Integritetspolicy

Vi tar personuppgiftsbehandlingen på stort allvar och värnar alltid om din personliga integritet.

Du kan här läsa mer om vad en personuppgift är samt hur vi behandlar dem.

Skulle du ha några funderingar kring personuppgiftsbehandlingen är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ohlsson & Lohaven AB
Lindhagagatan 3
272 36 Simrishamn

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Typer av personuppgifter

Namn
Kontaktuppgifter (för t.ex. leverans eller kundtjänst)
Köpinformation (t.ex. vilken vara som beställts och vid vilken tidpunkt)
För hantering av beställningar kan följande behandling ske:
Hantering av betalning
Leverans och avisering
Kundtjänst
Ibland är det nödvändigt för oss att dela personuppgifter med företag som fungerar som personuppgiftsbiträden för oss, det kan till exempel handla om företaget som transporterar beställda varor, eller företaget som behandlar betalningen. Alla våra personuppgiftsbiträden behandlar informationen enligt bestämda instruktioner och lagar.

Vi delar personuppgifter med följande typer av personuppgiftsbiträden:

Transportörer, företag som transporterar varorna
Betallösningar
IT-tjänster, företag som hanterar drift och underhåll av våra IT-lösningar

För att kunna hantera till exempel kundtjänstärenden så behöver vi ibland spara personuppgifter, men vi strävar alltid efter att lagra dem under så kort tid som möjligt. Om du vill veta mer om hur länge uppgifterna sparas eller få djupare insikt om vilka personuppgifter vi behandlar om dig är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas om de skulle vara felaktiga, då ber vi dig kontakta oss.

Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in kan du kontakta oss och begära radering.

Vi använder så kallade Cookies för att du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt.

En Cookie är en passiv liten datafil som nästan alla hemsidor använder sig av, med hjälp av Cookies kan vi föra statistik över hur hemsidan används och få bra information om hur hemsidan kan förbättras. Cookies hjälper även till att hålla reda på vad du som kund har i din varukorg.

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar Cookies.

6. Miljöarbete

Vår verksamhet kräver att vi ständigt söker och finner nya samarbetspartners för att kunna erbjuda ett spännande och aktuellt sortiment till nordisk detaljhandel. Vi granskar och kräver av alla våra leverantörer och samarbetspartners att de också följer lagar och förordningar samt uppträder som goda samhällsmedborgare i sina geografiska verksamhetsområden. Detta gäller såväl miljöfrågor som att den arbetskraft som används arbetar i full frihet och med drägliga villkor som uppfyller lokala lagar och förordningar.

Vi söker i första hand samarbete med starka globala varumärken med mycket god insikt och kunskap kring de produktsäkerhetsregler och miljöföreskrifter som gäller inom EU. Samtliga produkter ska vara testade och uppfylla marknadens gällande krav inom EU och Sverige.